• 0.png
  • 1.png
  • 2.png

Dokumentacja Medyczna

Informujemy,

że od dnia 01 lutego 2021 r. dokumentacja medyczna z poradni:

* chirurgicznej

* ortopedycznej

* kardiologicznej

będzie do odbioru w Centralnej Rejestracji (budynek Centrum Rehabilitacji) we wtorki i czwartki w godzinach 14:00 - 18:00.

Wnioski złożone w poniedziałki lub wtorki - dokumentacja do odbioru w czwartki.

Wnioski złożone w środy, czwartki lub piątki - dokumentacja do odbioru we wtorki.

Wnioski o wydanie dokumentacji można składać osobiście w Centralnej Rejestracji lub elektronicznie na adres: centralna.rejestracja@szpitalrawicz.pl

Wydawanie dokumentacji medycznej z pozostałych komórek (w tym dokumentacja szpitalna) pozostaje bez zmian, czyli wysyłana będzie drogą pocztową, (z obowiązkiem zapłaty za przesyłkę). Wnioski można składać elektronicznie na adres: marketing@szpitalrawicz.pl lub osobiście do skrzynki podawczej umieszczonej przed Administracją.

Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

  • Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej.
  • Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

ul. Gen. Grota- Roweckiego 6,

63-900 Rawicz.

  • Dokumentację udostępnia się w formie kopii, wyciągów bądź odpisów. Kserokopie dokumentacji sporządzane są przez uprawnionego pracownika Szpitala Powiatowego w Rawiczu, który dokonuje również potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
  • Koszt sporządzenia (kolejnej) kopii określa aktualny cennik Szpitala. Cennik do pobrania u dołu strony.
  • Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą. Pacjent otrzymuje wówczas fakturę, obejmującą koszt sporządzenia kopii (jeśli dotyczy) i koszty przesyłki wg cennika szpitala. Przesyłki pocztowe dokonywane są listem poleconym.
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Wypisów oraz Działu Statystyki Medycznej i Rozliczeń Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. pod numerem telefonu:  65 537 62 36 lub 65 537 62 37.

Dokumenty do pobrania

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem