• 0.png
 • 2.png
 • 1.png

Izba Przyjęć

Lokalizacja: Budynek główny szpitala, parter

Lekarze w Izbie Przyjęć to doświadczona kadra specjalistów, którzy sprawują opiekę medyczną nad pacjentami zgłaszającymi się do szpitala.

Pielęgniarka oddziałowa- ELŻBIETA OLEJNICZAK

Telefon:  65 537 63 07, 65 537 63 06

OFERTA:

Izba Przyjęć Szpitala  przyjmuje  pacjentów:

 1. zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego
 2. przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego
 3. zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, skutkującego zagrożeniem życia
 4. do oddziałów szpitalnych:
 • chirurgicznego
 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • wewnętrznego

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w systemie e-wuś
 • zapewnienie zbadania przez lekarza Izby Przyjęć, bądź lekarza dyżurnego
 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
 • prowadzenie listy pacjentów oczekujących
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

UWAGA!!!  Udając się do szpitala, należy ze sobą zabrać:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód tożsamości (dowód osobisty)
 • dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań)
 • spis przyjmowanych leków
 • NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)

Ponadto przypominamy, że Izba Przyjęć udziela pomocy doraźnej w stanach nagłych i w bezpośrednim zagrożeniu życia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027,  ze zmianami),

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.757 jednolity tekst z późn. zm.)

Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia, tj.:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły, ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty
 • gwałtownie następujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność), będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia  przez jadowite zwierzę
 • zatrucie lekami chemicznymi lub gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowania chorobą psychiczną
 • dokonana próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca wynikiem urazu
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

 

W PRZYPADKACH NIE BĘDĄCYCH ZAGROŻENIEM ŻYCIA,

POMOCY DORAŹNEJ W GODZ. 8.00 – 18.00 (oprócz dni świątecznych i dni wolnych od pracy ) UDZIELA LEKARZ RODZINNY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (NZOZ).

 

POMOC DORAŹNA  UDZIELANA JEST TAKŻE PRZEZ LEKARZA DYŻURNEGO NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (tzw. „WIECZORYNKI”)

W GODZ. 18.00 – 8.00 (poniedziałek – piątek)

W GODZ. 8.00 – 8.00 (w dni świąteczne i wolne od pracy)

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem