• 2.png
  • 1.png
  • 0.png

pl lad logo

Powiat Rawicki pozyskał 10,4 mln zł na modernizację budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach modernizacji budynku Szpitala zaplanowano przebudowę I piętra, wymianę dachu wraz z instalacją fotowoltaiczną. Deklarowana kwota udziału własnego wynosi 2,6 mln zł.

Polski Ład to program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.

TRWA MODERNIZACJA RAWICKIEGO SZPITALA

Trwa modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. Zakres prac obejmuje wykonanie parteru budynku głównego szpitala, I piętra oraz  wymiany dachu wraz z instalacją fotowoltaiczną. Na realizację tej inwestycji Powiat Rawicki pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.799.889,01 zł. Obecnie trwają roboty przygotowawcze, wyburzenia i prace rozbiórkowe. Na zakończenie wszystkich prac w szpitalu trzeba będzie jeszcze poczekać kilka miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem modernizacja potrwa do końca 2023 r. Dzięki inwestycji pacjenci będą mogą liczyć na komfortowe warunki leczenia, a personel medyczny będzie miał lepsze warunki do pracy. Fot. Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

II ETAP MODERNIZACJI W RAWICKIM SZPITALU

Zarząd Powiatu Rawickiego oraz Zarząd Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. w dniu 21 czerwca 2022r., podpisały umowy na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.".

Inwestycja obejmuje wykonanie parteru i pierwszego piętra budynku głównego Szpitala oraz wymianę dachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Wartość inwestycji to 26.283.476,11 zł.

Modernizacja szpitala będzie realizowana w ramach dwóch projektów:

1) "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o." - na zasadach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

2) "Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych?"- na zasadach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania obu inwestycji to kwota: 9.779.889,01 zł z programu Polski Ład, i 8.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łącznie to blisko 18.000.000 PLN środków zewnętrznych. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. i Powiatu Rawickiego.

Wykonawcą robót budowlanych w zakresie modernizacji parteru i pierwszego piętra budynku głównego Szpitala będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUDOPOL-POZNAŃ" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Natomiast nowe pokrycie dachowe oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wykona Konsorcjum Nortman-Gorczyca w skład, którego wchodzą firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman z siedzibą w Święciechowie oraz REMONDEK Sebastian Gorczyca z siedzibą w Lipnie.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: "Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o." wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę.

CZĘŚĆ NR 1:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUDOPOL-POZNAŃ" Sp. z o.o.

ul. Wiktora Jankowskiego 12

61-248 Poznań

NIP: 782-173-77-45

CZĘŚĆ NR 2:

Konsorcjum Nortman-Gorczyca

ul. Leszczyńska 54

64-115 Święciechowa

NIP: 697-000-84-07

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://www.szpitalrawicz.pl/images/przetargi/2022_04_05_modernizacja/wynik.pdf

OGŁOSZONO POSTĘPOWANIE NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.".

Termin składania ofert: 06.05.2022 r. do godz. 09.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.szpitalrawicz.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/1932-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-realizowane-w-trybie-podstawowym-bez-negocjacji-na-pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-w-ramach-zadania-pn-modernizacja-budynku-glownego-szpitala-powiatowego-w-rawiczu-sp-z-o-o

Nadzor Inwestorski

MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W RAWICZU SP. Z O.O.

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. ogłosił przetarg na zadanie pn. "Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.".

Zakres prac obejmuje wykonanie parteru budynku głównego szpitala, I piętra oraz wymiany dachu wraz z instalacją fotowoltaiczną. Na realizację tej inwestycji Powiat Rawicki pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10,4 mln zł.

Termin składania ofert: 22.04.2022 r. do godz. 09.00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.szpitalrawicz.pl/index.php/zamowienia-publiczne/roboty-budowlane/1920-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-realizowane-w-trybie-podstawowym-bez-mozliwosci-negocjacji-na-realizacje-zadania-pn-modernizacja-budynku-glownego-szpitala-powiatowego-w-rawiczu-sp-z-o-o

Grafika na strone

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem